U Trati 216
252 61 Dobroviz
420 317 071 300 - info@stokvistapes.cz

TISAX Certifikace

Sdružení ENX společně s TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) v zastoupení VDA (Verband der Automobilindustrie) přijímají hodnocení bezpečnosti informací (ISA – Information Security Assessment) v automobilovém průmyslu. Hodnocení TISAX provádějí akreditovaní auditoři, kteří v pravidelných intervalech prokazují svou kvalifikaci. TISAX a výsledky TISAX nejsou určeny pro širokou veřejnost.  

Pro společnost Stokvis Promi s.r.o. má důvěrnost, dostupnost a integrita informací velkou hodnotu. Společnost přijala rozsáhlá opatření pro ochranu citlivých a důvěrných informací. Společnost se řídí katalogem otázek bezpečnosti informací Německé Asociace Automobilového Průmyslu (VDA ISA). Posouzení souladu s požadavky bezpečnosti informací provedl akreditovaný auditor TÜV NORD CERT GmbH. Výsledky posouzení souladu jsou dostupné výhradně na portále ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults/.

TISAX